Derfor trenger vi «åpen» motorvei

TRAFIKERT: Selv en vanlig ettermiddag er det mye trafikk på E18 gjennom Fevikmarka. Både morgen og ettermiddag på hverdager er det mye kø. Og trafikkhendelser skjer jevnlig på strekket mellom Rannekleiv og Vik-krysset.

Grimstad Adressetidende hadde lørdag 1. august et leserinnlegg fra Lisbeth Sætra og Åse Moi, som gikk på at enten må det bli tunnel under Fevikmarka på ny E18. Eller ingen vei. Det mener jeg blir feil.

«Mellom Lillesand og Kristiansand ligger tunnelene tett i tett, så hva er problemet med at Grimstad skal få to tunneler? Tunnelen som nå er planlagt gjennom Grimstad ble først erklært for dyr av Nye Veier. Politikerne i Grimstad sa da at de ikke ville ha noe vei, men så skulle det altså vise seg at tunnelen ikke ble dyrere likevel», lyder en påstand.

Den viktigste grunnen til at tunnel ved Frivoll blir å foretrekke, er at Nye Veier fant fjell å bygge i når de endret litt på tidligere planlagt trase. Nå sammenlignet de heller ikke kostnadene til tunnel med vei i dagen, men vei på en lang bru rundt Grimstad. Da er denne tunnelen billigere.

VIKTIG: Journalist og bilentusiast Baard Larsen, som har dekket det meste som er av trafikkulykker i regionen i over 20 år, mener at det er liten tvil om behovet for firefelts motorvei mellom Arendal og Grimstad.

«Det snakkes mye om økonomi og samfunnsøkonomi fra Nye Veier, men tunnel vil også gi sparte utgifter. Det blir også besparelser på årlige utgifter til brøyting og salting», er en annen påstand.

Nye Veier har per i dag ikke regnet på kostnader for tunnel fra Rannekleiv til Grimstadporten. Som en tommelfingerregel kan en si at tunnel i snitt er tre til ganger så dyrt å bygge som vei i dagen. Så kommer det at kostnadene til drift og vedlikehold er mye dyrere, fra seks til gi ganger så dyrt. Med andre ord; tunnel er ikke billigere enn vei i dagen.

«Vi mener, og alle brukerne vi treffer i lysløypa bekrefter det, at om ikke Nye E18 bygges i tunnel gjennom Fevikmarka, vil vi ikke ha noen vei. Langs Fevikmarka er det allerede tre felt og trafikken flyter bra», fremholdes det.

Dette er i beste fall misvisende. Trefelts motortrafikkvei er det delvis mellom Rannekleiv og Vik. Av en drøy mils E18 er det rundt 2,2 km. tofeltsvei retning Arendal, og 1,4 km. tofeltsvei retning Grimstad. Og trafikken flyter ikke bra her. Se på morgen og ettermiddag i forbindelse med jobbkjøring. Eller i ferier, helger og høytider.

«Samfunnsøkonomi handler for Nye Veier om spart tid som i dette tilfellet dreier seg om fire minutter mellom Arendal og Grimstad», påstås det i leserinnlegget.

REDUSERT: Skadeomfanget etter ulykken i Grimstadporten lørdag, ville ha blitt mye mindre om E18 var skikkelig firefelts motorvei. For tunnelen er for smal til å kunne få på plass midtrekkverk.

At det er «bare» snakk om rundt fire minutter bespart tid, kan godt stemme. Men Nye Veier bygger IKKE lokalvei mellom Arendal og Grimstad, men ser på strekket som en del av en helhetlig utbygging av firefelts motorvei mellom Oslo og Stavanger. Fire minutter her, og åtte minutter der, gjør at det til slutt blir store besparelser på kjøretid. Noe så vel yrkestransport som nødetater og samfunnet sparer på. Ikke minst når vi slipper køer, for da spyr jo kjøretøy ut Co2 og NoX uten at de kommer av flekken.

Ulykken i Grimstadporten lørdag, og alle trafikkulykkene som det siste året har vært mellom Grimstadporten og Bietunnelen, viser med all tydlighet at det er behov for en firefelts motorvei mellom byene. Helgens ulykke hadde ikke fått dette omfanget med midtrekkverk/motorvei. Og det hadde i alle fall ikke blitt stengt E18 så lenge, som i fem timer i dette tilfellet. Hvor samfunnsøkonomisk verdifullt er en stengt hovedvei så lenge, og hvor mye koster ikke en slik ulykke samfunnet?

Jeg har selv brukt Fevikmarka til turer på ski og til fots. Men kommer det motorvei, er jeg trygg på at det fortsatt blir mulig å ferdes i naturen der. Men en firefeltsvei behøver ikke å ha fartsgrense som er høyere enn 100 km/t, med tanke på kurvatur, utbygningskostnader og krav til kryss mv.

I motsetning til andre, hevder jeg ikke at jeg taler på vegne av kommende generasjoner eller «mange andre». Men jeg har ennå til gode å snakke med en person, som er imot at det kommer en skikkelig vei mellom Arendal og Grimstad. Selv om det skulle bety at det ikke blir tunnel. Faktisk har jeg snakket med folk fra Fevik, som ser at nytteeffekten av firefeltsvei veier høyere enn kravet til tunnel gjennom Fevikmarka.

Initiativ fra innbyggerne er strålende, uansett ståpunkt. Men nå er det et interkommunalt samarbeid fra Grimstad til Gjerstad, som skal sammen jobbe for å finne den best mulige løsningen. I kompaniskap med Nye Veier. Når det ikke kommer opp nye og vektige momenter som endrer dagens trasevalg og utbyggingsforslag, tenker jeg det er best at man overlater til fagfolk å til slutt avgjøre hvilket alternativ som er det beste. Ut i fra et samfunnsøkonomisk synspunkt.

Bygg ny firefelts motorvei, om det så er over huset mitt (!), bevar mest mulig av dyrket mark og urørt natur, men la ikke økonomisk urealistiske krav stoppe Grimstads sjanse til at det endelig kommer på plass den motorveien som burde ha vært anlagt for mange, mange år siden.

Baard Larsen
Fjære

Del gjerne saken!Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter