Ble ikke så mye klokere av E18-orientering

ORIENTERTE: Interkommunal plankoordinator Harald Tobiassen.
ORIENTERTE: Interkommunal plankoordinator Harald Tobiassen.

Årsmøtet til Fjære vel fikk onsdag kveld besøk av interkommunal plankoordinator Harald Tobiassen.

Han prøvde etter beste evne å svare på spørsmål omkring den kommende motorveien mellom kommunegrensen mot Arendal, og Øygardsdalen.
Det eneste som ble avklart etter hans orientering, er vel egentlig at ingenting er avklart eller meislet i stein.

– Vi er opptatt av å ta de viktige og riktige valgene for ny E18-trase i Grimstad, både med tanke på plasseringen av kryss, hvordan veien skal passere Frivolddalen og plassering i terrenget ellers, oppsummerte Tobiassen tidlig i sitt foredrag.

Ferdig før valget
Mange var opptatt av at det kun er en trase som nå er ute på høring. Flere var sterkt kritiske til at Grimstad gikk på et nederlag i ønsket om å få flere traseer ut på høring, men her understreket Harald Tobiassen at det er snakk om at flertallet bestemmer i et interkommunalt samarbeid.

– Selv om det ble den traseen som nå er ute på høring, står kommunestyret i Grimstad fritt til å ende opp med at de folkevalgte sier nei til det løsningsforslaget for vei som nå er kommet på bordet. Men da rykker alt ett steg tilbake, og enkelte prosesser må tas på ny, påpekte plankoordinatoren. Med andre ord må Grimstad i dag forholde seg til det forslaget som ligger på bordet, inntil politikerne sier noe annet. Han la til at det virker til at politikerne i Grimstad er veldig opptatt av å få vedtatt hvor veien skal ligge, før høstens valg.

– Det er kommet spørsmål om jordvern og bomiljø. Jordvern står mye sterkere enn bomiljøvern. Så plasseringen av plankrysset ved Fjære er nok et valg av hva som er minst ille. Jeg tror ikke dette plankrysset kommer til å komme rett utenfor dette grendehuset, men mest sannsynlig mer i området Spedalen/Vik. Men igjen. Dette er det ikke jeg som bestemmer, understrekte Tobiassen.

Blir bompenger
Han la til at høringsfristen for denne runden er 28. mai, men at det er mye som tyder på at siden det er kommet inn mange endringsforslag og merknader, kan det bli behov for ny høringsrunde. Blant annet er det kommet endringsforslag for traseen, og merknader, for så vel Fevikmarka som Frivolddalen og Spedalen/Vik.

– Ja. Det kommer til å bli bompenger på den nye motorveien, men dette gjelder kun for de som bruker veien for gjennomgangstrafikk, slik jeg har oppfattet det. Akkurat som det er planlagt på nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Lokaltrafikken kommer nok til å benytte gamle E18, og der skal det ikke være lagt opp til bompenger, svarte Harald Tobiassen på spørsmål om bompenger eller ikke.

GJENVALGT: Velforeningens leder Arne Ribe.

Fjære vel hadde 32 medlemmer på årsmøtet, og mange av dem var selvsagt på jakt etter ny informasjon. Men det spørs om det egentlig var så mange som gikk hjem så mye klokere etter at plankoordinatoren hadde sagt sitt.

Resultater neste uke
Noen var også opptatt av spørsmål om støy, støymålinger og innløsning av huser. Blant annet. Ettersom Grimstad Adressetidende hadde journalist på møtet, ønsket ikke Tobiassen å vise de siste støykartene.

– Her vil det være mest riktig, siden avisa er til stede, at jeg ikke presenterer noe omkring dette nå. For dem som støysonen gjelder og som kan bli berørt, må få først informasjon om dette. Og rett informasjon. Da gjennom oss, påpekte den interkommunale plankoordinatoren.

– Ellers kan jeg fortelle at det er ventet resultater av grunnboringene som har vært i området den siste tiden, med tanke på tunnel, neste uke. Jeg har også sett en tegning av en tenkt tunnelløsning, om grunnforholdene er gode nok, men dette må vi komme tilbake til. Det er fortsatt mye som ikke er avklart, avsluttet Harald Tobiassen med.

Gjenvalg
Årsmøtet til Fjære vel ble for øvrig ferdig før Harald Tobiassen hadde sin E18-orientering. Fjoråret var det 17. året som forening for Fjære vel, som har hatt framtidig plassering av ny E18 som den store saken gjennom 2018.

– Det er også jobbet med en rekke andre saker, men E18 er nok den som har krevd mest tid. Og sannsynligvis også årsaken til at vi i fjor økte medlemstallet fra 88 til 124. Ved forrige årsmøte var det 20 som betalte i døra for å bli medlemmer fra Nye Veier hadde sin E18-orientering. En stor medlemsmasse gir oss større gjennomslagskraft, påpeker velforeningens leder Arne Ribe.

Ribe har ett år igjen som leder, mens styremedlemmene Torjus Fiære og Thorleif Berg også har ett år igjen. Gjenvalgt for to nye år ble nestleder Bjørn Johansen, sekretær Turid Vassenden og varamedlem Gyro Haglund. Kasserer Hans Christian Tellefsen er ny, etter at forrige kasserer har flyttet til Setesdalen.

Regnskapet viser for øvrig at Fjære vel gikk 8.725,42 kr. i pluss i år. Årsmøtepapirene viser et beløp som er 2.050 kr, høyere, men fordi webansvarlig Baard Larsen har levert inn to regninger etter årsskiftet, er ikke de kommet med på regnskapet for 2018.

Del gjerne saken!Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter